Τελική εγκύκλιος για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών

Προθεσμία έως τις 2 Ιουνίου 2014 έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις για να υποβάλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών για τιμολόγια και δαπάνες που εκδόθηκαν το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και έως τα τέλη Μαίου τις καταστάσεις προμηθευτών για όσους υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Συνέχεια