Ποιές κρατήσεις καταργούνται από 1-1-2015

ΤΣΜΕΔΕΜε τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/2014) καταργούνται από 1-1-2015 ορισμένες διατάξεις, που προέβλεπαν την είσπραξη κοινωνικών πόρων υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του Μ.Τ.Π.Υ και των Επαγγελματικών Ταμείων Υποχρεωτικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Συνέχεια