56% λιγότερα συμβόλαια στην αγορά ακινήτων το 2015

Ενεργειακό πιστοποιητικόΜε βάσει τα στοιχεία από την στατιστική Ανάλυση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων έτους 2015 που δημοσιοποίησε το Σώμα επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος το 2015 εκδόθηκαν 53.689 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, τα οποία μειώθηκαν κατά 56% σε σύγκριση με το έτος 2014. Συνέχεια