Κτηματολόγιο: Βραδυπορία για Γκίνες

Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη ΕταιρείαΜια θέση στο βιβλίο… Γκίνες διεκδικεί το κτηματολόγιο στην Αθήνα, το μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα αλλά και το σημαντικότερο εργαλείο σε μια νέα αναπτυξιακή προσπάθεια. Συνέχεια