Ενημέρωση από το ΥΠΕΚΑ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών ΕπιθεωρήσεωνΕνημέρωση από το ΥΠΕΚΑ για του Ενεργειακούς Επιθεωρητές Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για τα δικαιώματα διενέργειας επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων. Συνέχεια