Ολες οι εισφορές που θα πληρώσουν οι μισθωτοί μηχανικοί (εγκύκλιος)

efkaΣτη δημοσιότητα έδωσε ο ΕΦΚΑ την εγκύκλιο που αφορά τους μισθωτούς του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Οπως προκύπτει, οι εισφορές που καλούνται να πληρώσουν διαμορφώνονται αθροιστικά στο 40,06% (για εργαζόμενους και εργοδότες). Πιο συγκεκριμένα: Συνέχεια

ΓΓΔΕ: Τι ισχύει για την προκαταβολή φόρου από αμοιβές μισθωτών μηχανικών

μηχανικόςΌπως αναφέρει η εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται ως εξής: α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων. β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά. Συνέχεια