Τα «μπλοκάκια» στο έλεος των ασφαλιστικών «χαρατσιών»

χρήματαΜε εισφορές 13,3% συν 13,6% -συνολικά δηλαδή 26,9%- θα επιβαρυνθούν από ασφαλιστική άποψη τα εισοδήματα που προκύπτουν από την απασχόληση με δελτίο παροχής υπηρεσιών («μπλοκάκι»). Συνέχεια