6 Θέσεις Εργασίας στο Ε.Μ.Π.

ΕΜΠΟ ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα ισχύος στη ναυτιλία μέσω καινοτόμου διαχείρισης της ανάκτησης ενέργειας (σύντομος τίτλος ECOMARINE)» ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου με έξι άτομα. Συνέχεια

Εξετάσεις ΤΕΕ για τη “Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος”

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΕΕΤο ΤΕΕ προκηρύσσει εξετάσεις για τη “Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών Εσωτερικού και των Ισοτίμων Σχολών Εξωτερικού” για τις ειδικότητες: Συνέχεια