Απόφαση ΣτΕ για εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ ακόμη και σε δάση!

Α.Π.Ε.Το πράσινο φως για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ακόμη και σε δασικές περιοχές έδωσε το ΣτΕ, επικυρώνοντας την υπουργική απόφαση, με την οποία εγκρίθηκαν το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συνέχεια