Αυθαίρετα: Πόσα θα πληρώσουν ξανά όσοι τα νομιμοποίησαν

ΑυθαίρεταΔελτίο δομικής τρωτότητας. Μία έμπνευση του νόμου 4014/11, επί υπουργίας Γιώργου Παπακωνσταντίνου, η οποία «κόλλησε» προσωρινά στα έδρανα του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου και κηρύχθηκε αντισυνταγματική. Συνέχεια