Ανακοίνωση του ΤΕΕ για τη διαχείριση και τις προθεσμίες των δηλώσεων αυθαιρέτων του Ν.4178 μετά την τελευταία παράταση

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΕΕΣύμφωνα με την υπ’ Αριθμόν Πρωτοκόλλου Οίκοθεν 4570/1.2.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης, Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174), παρατείνεται για οκτώ (8) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8η.10.2016, με την πάροδο συνολικά τριάντα (38) μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013. Συνέχεια

Σε στοίβες οι φάκελοι στην Επιτροπή Αυθαιρέτων

ΑυθαίρεταΔιευκρινίσεις ΤΕΕ προς μηχανικούς και μέλη της Επιτροπής για τη διεκπεραίωση

Στον αέρα κινδυνεύουν να μείνουν εκατό φάκελοι αυθαιρέτων, καθώς η Επιτροπή του Ν. 4178, η οποία συστάθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων απ’ όλους τους αρμόδιους φορείς για την εξέτασή τους, αν και η ημερομηνία έγκρισης λήγει το Φεβρουάριο, ακόμη δεν τους έχει ελέγξει. Συνέχεια

Άνοιξε η επιλογή κατάθεσης αρχείων στον 4178

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΕΕΆνοιξε η επιλογή κατάθεσης αρχείων στον 4178 από την Παρασκευή. Η διαδικασία ξεκίνησε επισήμως με την παρέλευση περίπου δύο μηνών από το πέρας του πρώτου εξαμήνου. Συνέχεια