Διαμαρτυρία μηχανικών του ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔΤα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις εργασιακές τους σχέσεις οι δεκάδες μηχανικοί που έχουν μεταφερθεί από τον πρώην ΟΕΚ στον ΟΑΕΔ, επιδιώκει να αντιμετωπίσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ). Συνέχεια

585 θέσεις μηχανικών, όλων των ειδικοτήτων, σε όλη την Ελλάδα

ΟΑΕΔΣτη δημιουργία 19.109 θέσεων πλήρους απασχόλησης (εκ των οποίων οι 585 αφορούν σε θέσεις μηχανικών), μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Επιβλέποντες Φορείς, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, αφορά η τρίτη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 5/2015) (εκδόθηκε στις 25-8-2015) προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Συνέχεια

Οι Μηχανικοί –υπό όρους– μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ…

ΟΑΕΔΣύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ». Συνέχεια