Πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων ζητά η ΕΕ

ενεργειακή απόδοση κτιρίωνΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλιμακώνοντας τις πιέσεις της προς τις ελληνικές Αρχές, ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή «συμπληρωματικής αιτιολογημένης γνώμης», με την οποία ζητεί από την Ελλάδα «την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (οδηγία 2010/31/ΕΕ). Συνέχεια