Σημαντική ελάφρυνση στο λειτουργικό κόστος των μηχανικών επιχειρεί η κυβέρνηση

μηχανικοίΣημαντική ελάφρυνση στο λειτουργικό κόστος των μηχανικών επιχειρεί η κυβέρνηση με την απόφασή της για μείωση της τιμής αγοράς των Ευρωκωδίκων, κατά 90% μέχρι το τέλος του χρόνου. Συνέχεια