Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Απόδοσης Κτιρίων σχετικά με την πορεία συμμόρφωσης με το Άρθρο 4 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση

ενεργειακή απόδοση κτιρίωνΗ Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency Directive – EED, 2012/27/EU) εισήγαγε το 2012 μία νέα, σημαντική διάσταση στο νομοθετικό περιβάλλον για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Το Άρθρο 4 της παραπάνω Οδηγίας απαιτεί από τα Κράτη – Μέλη, για πρώτη φορά, να σχεδιάσουν την Εθνική Στρατηγική τους για την ανακαίνιση του κτιριακού τους αποθέματος, και άρα να συμπληρώσουν το μεγάλο κενό πολιτικής σχετικά με τα υφιστάμενα κτίρια τους. Συνέχεια

Αναστέλλεται η ισχύς της υπ’ αριθ.: 1020517/07-07-2010 οδηγίας της Κτηματολόγιο ΑΕ

Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη ΕταιρείαΎστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια το Κτηματολόγιο προέβη στην αναστολή της Οδηγίας του, η οποία είχε δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα σε χιλιάδες συναδέλφους και κυρίως στους Πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής, ως προς τη σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Συνέχεια