Η χρήση ορυκτών καυσίμων «πρέπει να είναι παρελθόν έως το 2100»

καύσιμαΗ απεριόριστη χρήση των ορυκτών καυσίμων πρέπει να εξαλειφθεί σταδιακά μέχρι το 2100, προκειμένου να αποφευχθεί μία επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος, τόνισε η ομάδα εμπειρογνωμόνων που εργάστηκε με τη στήριξη του ΟΗΕ. Συνέχεια