Συμμόρφωση των διαδικασιών έκδοσης Π.Ε.Α. με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

ενεργειακή απόδοσηΣυνάντηση με θέμα τη «Συμμόρφωση των διαδικασιών έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και βελτίωση της ποιότητας των εργασιών στα κτίρια» διοργανώνει η Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος Qualicheck (http://qualicheck-platform.eu), που εστιάζει στην ορθή διαδικασία της έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την ποιότητα των εργασιών κατασκευής/ανακαίνισης στα κτίρια. Συνέχεια