Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν αυτές σε ορυκτά καύσιμα

Α.Π.Ε.Περισσότερα από 367 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύθηκαν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2015, ξεπερνώντας κατά πολύ τις επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα, ύψους 253 δισεκατομμυρίων. Συνέχεια

H χερσαία αιολική ενέργεια είναι εξίσου φτηνή με τον άνθρακα

ανεμογεννήτριεςΤο κόστος της χερσαίας παραγωγής αιολικής ενέργειας έχει φτάσει το επίπεδο της παραγωγής ενέργειας από άνθρακα, ακόμη και αν δε ληφθούν υπ’ όψιν οι επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον, σύμφωνα με νέα μελέτη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA). Συνέχεια

Παγκόσμια στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Α.Π.Ε.Ο περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% με 70% έως το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2010, ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία βρήκαν σύμφωνους τους ηγέτες των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών του κόσμου. Συνέχεια

Η χρήση ορυκτών καυσίμων «πρέπει να είναι παρελθόν έως το 2100»

καύσιμαΗ απεριόριστη χρήση των ορυκτών καυσίμων πρέπει να εξαλειφθεί σταδιακά μέχρι το 2100, προκειμένου να αποφευχθεί μία επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος, τόνισε η ομάδα εμπειρογνωμόνων που εργάστηκε με τη στήριξη του ΟΗΕ. Συνέχεια