Κοινές δράσεις αποφάσισαν ΤΕΕ και ΟΤΟΕ για τη στήριξη της «Τράπεζας Αττικής»

attica bankΣτενή συνεργασία και κοινές δράσεις για τη στήριξη της «Τράπεζας Αττικής», την αυτόνομη παρουσία της και τη διατήρηση του κυρίαρχου ρόλο του Ταμείου των Μηχανικών, του ΤΣΜΕΔΕ στην μετοχική της σύνθεση αποφασίστηκε στη συνάντηση που πραγματοποίησαν οι πρόεδροι ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης και ΟΤΟΕ Σταύρος Κούκος, πλαισιωμένοι από μέλη των διοικήσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας. Επίσης στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΤΕΕ, με θέμα την ανακεφαλαιοποίηση της «Τράπεζα Αττικής», ως αναγκαία προϋπόθεση και επιλογή άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου η Τράπεζα να συνεχίσει να συμβάλλει σε μια θετική πορεία του τραπεζικού συστήματος για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ΤΕΕ και ΟΤΟΕ συμφώνησαν στην ανάγκη στήριξης της πραγματικής οικονομίας και ιδιαίτερα των παραγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στα πλαίσια μιας νέας λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, με διασφάλιση της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις Τράπεζες. Συνέχεια