Ενέργεια από παλιά ελαστικά!

TyGRe ProjectΣτην Ευρώπη παράγονται κάθε χρόνο 3.00.000 τόνοι ελαστικών, οι οποίοι σε ποσοστό περίπου 70% καταλήγουν στις χωματερές μόλις ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους ρυπαίνοντας το περιβάλλον. Για να εκμεταλλευτεί τα οφέλη αυτής της πηγής, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε το TyGRe Project, το οποίο διερευνά τρόπους για τη μετατροπή των παλιών ελαστικών σε καύσιμα και πρόδρομες ουσίες για ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Συνέχεια