Χωροταξικός σχεδιασμός, κρατικά ακίνητα, μεταφορές στο επίκεντρο

χωροταξίαΗ θέσπιση νομοθεσίας για το χωροταξικό σχεδιασμό και ο καθορισμός των παράκτιων ζωνών αποτελεί μία από τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να πραγματοποιήσει η ελληνική πολιτεία, όπως αναφέρεται στο αδημοσίευτο κείμενο του μνημονίου. Στο πεδίο του χωροταξικού σχεδιασμού και της δασοκομίας έχει ήδη πραγματοποιηθεί πρόοδος, ωστόσο, θα πρέπει, με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο του 2014, να καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης (action plan) που θα περιλαμβάνει τις ημερομηνίες για την ψήφιση των απαιτούμενων νομοθετημάτων. Συνέχεια