Διευκρινίσεις σχετικά με το νόμο 4178/2013

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΔιευκρινίσεις επί της παρ. 18α άρθρου 23 του Ν. 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 174 Α’) εξέδωσε η γενική γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Συνέχεια