Στο Εθνικό Κτηματολόγιο εντάσσονται 33 νέες περιοχές.

Κτηματολόγιο Α.Ε.Συνολικά 33 νέες περιοχές εντάσσονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο μέσα στην τρέχουσα χρονιά. Σε αυτές αντιστοιχούν 1.491.615 δικαιώματα 621.507 πολιτών. Συνέχεια