Αντικρουόμενα πιστοποιητικά για την ίδια…πολυκατοικία

ακίνητα«Ελλάς το μεγαλείο σου!», θα μπορούσε να αναφωνήσει κανείς με την κατάσταση που έχει δημιουργήσει στην αγορά ακινήτων –και ιδίως εκείνη των κατοικιών– η εισαγωγή μιας σειράς από νέα πιστοποιητικά κι έγγραφα που είναι υποχρεωτικό να εκδοθούν από τους ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται να νοικιάσουν, ή να πουλήσουν το ακίνητό τους. Πέραν του ενεργειακού πιστοποιητικού, τα τελευταία χρόνια και κυρίως από το 2012 και μετά έχει τεθεί σε ισχύ και το πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητας, το οποίο εκδίδεται υποχρεωτικά για κάθε ακίνητο που μεταβιβάζεται. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να διασφαλιστεί ότι τα ακίνητα που πωλούνται στην αγορά δεν έχουν πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Συνέχεια