Άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού από πτυχιούχους της ΑΣΠΑΙΤΕ

μηχανικόςΓραπτή απάντηση του υπουργού Α. Λοβέρδου, σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού από πτυχιούχους του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ, διαβίβασε το υπουργείο Παιδείας στη Βουλή, ύστερα από ερώτηση του Βουλευτή Σπ. Ταλιαδούρου.

Συνέχεια

Επαγγελματικό Περίγραμμα Πολιτικού Μηχανικού – Σχέδιο

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών ΕλλάδοςΕπαγγελματικό Περίγραμμα Πολιτικού Μηχανικού – Σχέδιο

Αποτελεί και τη θεμελίωση των δράσεων του ΣΠΜΕ για το Θεσμικό Πλαίσιο Άσκησης του Επαγγέλματος του Μηχανικού. Συνέχεια