Διαμαρτυρία μηχανικών του ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔΤα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις εργασιακές τους σχέσεις οι δεκάδες μηχανικοί που έχουν μεταφερθεί από τον πρώην ΟΕΚ στον ΟΑΕΔ, επιδιώκει να αντιμετωπίσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ). Συνέχεια