«Πράσινα» κτίρια δίνουν λύση στην περιβαλλοντική μόλυνση των αστικών κέντρων!

Μία εναλλακτική λύση που θα περιορίσει σημαντικά την μόλυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από τα μεγάλα αστικά κέντρα, βρήκαν Γερμανοί ερευνητές. Έτσι αφού οι πόλεις δυσκολεύονται να ενταχθούν στη φύση, οι επιστήμονες αποφάσισαν να εντάξουν τη φύση σε αυτές. Συνέχεια