Δωρεάν σεμινάρια από το Σεπτέμβριο στο ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ!

iekem-teeΜε την εθελοντική προσφορά μηχανικών το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ξεκινάει μια σειρά δωρεάν σεμιναρίων υψηλού επιπέδου, εισαγωγής και εμβάθυνσης σε κρίσιμα επιστημονικά και επαγγελματικά ζητήματα. Δείτε τη λίστα των σεμιναρίων η οποία και διαρκώς θα διευρύνεται. Συνέχεια

Σεμινάρια για Μηχανικούς από το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, οργανώνει τον Μάρτιο – Απρίλιο του 2013 τρία σεμινάρια μικρής διάρκειας στην Θεσσαλονίκη.

TEE/TKM

Συνέχεια