Εκδήλωση: Η Πολεοδομική Ιστορία της Αθήνας

Η Πολεοδομική Ιστορία της ΑθήναςΑνατρέχοντας στην πολεοδομική ιστορία της Αθήνας, συναντάμε τα ίχνη πολλών δυνάμεων, που λειτουργούν ενίοτε αντιφατικά και ενίοτε ενισχυτικά η μία προς την άλλη, καταγεγραμμένες σαν ενδείξεις σε σεισμογράφο. Συνέχεια