Χωροταξικό: 4 ομάδες περιοχών χρήσης ορίζει για τους Δήμους το ν/σ

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΤέσσερις ομάδες περιοχών ορίζει για όλους τους δήμους της χώρας το νέο ν/σχ «Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» που έχει θέσει το ΥΠΕΚΑ σε δημόσια διαβούλευση. Οι δήμοι, εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί από τη Βουλή, θα έχουν τις οικιστικές περιοχές, τις περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τις προστατευόμενες περιοχές και τις περιοχές ελέγχου χρήσεων γης. Συνέχεια