Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάθεση Συμβάσεων Μελετών για τη Β’ Φάση Κτηματογράφησης και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου

Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη ΕταιρείαΞεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για την ανάθεση συμβάσεων μελετών για τη Β’ Φάση κτηματογράφησης και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Συνέχεια