“Σχετικά με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)” και “Εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής”

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας1. Δ.ΠΟΛ.ΣΧ.:Σχετικά με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και τις αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ για τις άδειες ΚΥΕ στις περιοχές αμιγούς κατοικίας

Συνέχεια