Υλικό που συστέλλεται όταν θερμαίνεται

Ομάδα μηχανικών του University of South Carolina ανέπτυξε ένα υλικό το οποίο συστέλλεται όταν θερμαίνεται, πραγματοποιώντας το πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη ενός υλικού το οποίο δεν επηρεάζεται από τη θερμότητα. Συνέχεια