Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για σύνδεση φυσικού αερίου με επιδότηση

fusiko aerioΔείτε τί έγγραφα πρέπει να συγκεντρώσετε για να ενταχθείτε στη νέα διάταξη του ΥΠΕΚΑ για επιδοτούμενη σύνδεση με φυσικό αέριο: Συνέχεια