Σεμινάρια για Μηχανικούς από το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, οργανώνει τον Μάρτιο – Απρίλιο του 2013 τρία σεμινάρια μικρής διάρκειας στην Θεσσαλονίκη.

TEE/TKM

Συνέχεια