Αρνητικό το ΤΕΕ για την μεταφορά των διαθεσίμων στην ΤτΕ

ΤΕΕ ΤΚΔΘΜε δεδομένο ότι «το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων αφορούν συμβατοποιημένα και εκτελούμενα έργα και μελέτες», το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας εκφράζει έντονη ανησυχία για την κυβερνητική πρόθεση για δέσμευση των αποθεματικών στην ΤτΕ. Συνέχεια