Διαδικασία εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ενεργειακοί ΕπιθεωρητέςΑναρτώνται οι οδηγίες προς το προσωπικό επιτήρησης του ΤΕΕ για τις εξετάσεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται και γενικότερα πληροφόρηση για την εν λόγω διαδικασία. Συνέχεια