ΕΤΕΑΝ: 500 εκατ. ευρώ Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ, τους πρώτους μήνες ξεκινά η λειτουργία του

ΕΤΕΑΝTο ΕΤΕΑΝ θα αναλάβει αυξημένες ευθύνες στο Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ (ΤΕΞΟΙΚ ΙΙ) – σε σχέση με το αντίστοιχο Ταμείο της προηγούμενης περιόδου – το οποίο διαθέτει πόρους ύψους 500 εκατ. ευρώ. Συνέχεια