Δασική Υπηρεσία ΥΠΕΝ: νέα ηλεκτρονική υπηρεσία

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΜια νέα χρήσιμη υπηρεσία αναπτύχθηκε στον ειδικό δικτυακό τόπο dp.ypeka.gr*  του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά τις αποφάσεις των Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.). Συνέχεια