Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιου Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τις Υπηρεσίες Ελέγχου Ποιότητας Υποβάθρων

Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη ΕταιρείαΤέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας υποβάθρων από την Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ Συνέχεια