Οι πρώτες… υποθήκες για μεταφορά συντελεστή δόμησης

Τάξη στο δομημένο τοπίο της χώρας επιχειρεί να βάλει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη δόμηση, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Σεπτεμβρίου και «ζωντανεύει» τη μεταφορά συντελεστή μέσω της οποίας αναζητείται λύση τόσο για ακίνητα με υπερβάσεις και αυθαιρεσίες μεγαλύτερες του 40% όσο και για τα διατηρητέα κτίρια και τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς αλλά και τη διατήρηση κοινόχρηστων χώρων. Συνέχεια