Αντισυνταγματικός ο νόμος Παπακωνσταντίνου για τα αυθαίρετα

ΑυθαίρεταΑντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το άρθρο 24 του ν. 4014/2011 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων με την υπ’ αρ. 1118/2014 απόφαση, η οποία εκδόθηκε με τη διαδικασία της «δίκης πιλότου» και δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Η κήρυξη ως αντισυνταγματικού του νόμου Παπακωνσταντίνου ήταν αναμενόμενη και στο πλαίσιο αυτό έχει δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο αυτό να υπαχθούν στο μεταγενέστερο ν. 4178/2013. Συνέχεια