Βραβεία Ευρωπαϊκού Πολεοδομικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού

ECTP-CEU-Awards2014Έργα και πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής στις αστικές και αγροτικές περιφέρειες της Ευρώπης, βραβεύει για 10η χρονιά, το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χωροτακτών, με τη στήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών. Συνέχεια