Κτήρια που προκαλούν …προβλήματα

Walkie TalkieΕίναι τα κτήρια που αντί να υποδέχονται τους χρήστες τους, τους πολεμούν και προκαλούν την υπόλοιπη κοινότητα των αρχιτεκτόνων και μηχανικών να τα μελετήσει με ενδιαφέρον ώστε να τα «εξευμενίσει». Συνέχεια