Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Επιτροπή Διαγωνισμού για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΤΙΜΑ_16)

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΕΕΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή μελών Τ.Ε.Ε. σε κατάλογο από τον οποίο θα προκύψουν μετά από κλήρωση οι εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την «Ανάθεση Συμβάσεων Μελετών Κτηματογράφησης & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας – ΚΤΙΜΑ_16» (Κωδικός: ΚΤΙΜΑ_16) που προκήρυξε η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στις 8/4/2016. Συνέχεια