Πρόσκληση για συμμετοχή στα βραβεία UIA-Architecture & Children Golden Cubes Awards: 2013/14

golden cubes awardsΤο Ελληνικό Τμήμα της UIA, στο πλαίσιο του 25ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της UIA, με τίτλο «ARCHITECTURE OTHERWHERE», που θα διεξαχθεί στο DURBAN της South Africa 3 – 7 Αυγούστου 2014, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, άτομο ή οργανισμό, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και σχετίζεται με την οργάνωση προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (μέχρι 18 ετών), και αφορούν στην εκπαίδευση/ ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σχετικά με το δομημένο περιβάλλον, την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, είτε την βιώσιμη ανάπτυξη, να συμμετάσχει στην διαδικασία ανάδειξης των Ελληνικών υποψηφιοτήτων στα διεθνή βραβεία της UIA Architecture & Children GOLDEN CUBES AWARDS 2013/14. Συνέχεια