Στον Γερμανό αρχιτέκτονα Frei Otto το βραβείο Pritzker!

olympic-munich Frei OttoΤο βραβείο Pritzker απονεμήθηκε στον Γερμανό αρχιτέκτονα Frei Otto μία μέρα μετά τον θάνατό του, σε αναγνώριση των ευάερων δομών του που θυμίζουν τέντες και άλλων εφευρετικών κατορθωμάτων της μηχανικής. Συνέχεια