Σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση μπαταριών βελτιστοποιεί την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Η Siemens έχει δοκιμάσει με επιτυχία και έχει θέσει σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση μπαταριών με την ονομασία Siestorage, για λογαριασμό της ιταλικής εταιρείας ενέργειας κοινής ωφέλειας Enel. Το σύστημα είναι ενσωματωμένο στο σταθμό τροφοδοσίας του νησιού Βεντοτένε, που βρίσκεται στη Μεσόγειο. Όλα τα εξαρτήματα είναι ενσωματωμένα απευθείας στο δίκτυο διανομής  του νησιού και, χάρη σε μια έξυπνη μονάδα ελέγχου, που αναπτύχθηκε από κοινού με την Enel, παρέχει μια πιο οικονομική και αποδοτική λειτουργία σε ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα. Επιπλέον, το Siestorage χρησιμοποιεί ενσωματωμένους μετατροπείς για τη σταθεροποίηση της συχνότητας και της τάσης του δικτύου του νησιού. Το εγκατεστημένο σύστημα περιλαμβάνει επίσης τους μετασχηματιστές και τους διακόπτες χαμηλής τάσης. Το σύστημα αποθήκευσης που βασίζεται σε μπαταρία ιόντων λιθίου έχει απόδοση 500 kW και χωρητικότητα αποθήκευσης 600 kWh. Συνέχεια