Επιστολή TEE/TAΣ για τα προβλήματα στη λειτουργία και στην εφαρμογή του Ν.4178/2013

ΤΕΕ_ΤΑΣΗ επιστολή αναφέρει:

Κύριε Υπουργέ,

Στη δύσκολη για όλους μας περίοδο την οποία διανύουμε, με τα γνωστά μεγάλα προβλήματα για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αλλά και ειδικότερα για τον κλάδο των μηχανικών, είμαστε βέβαιοι ότι θα συμφωνείτε και εσείς πως είναι σημαντικό το κράτος να κάνει ότι μπορεί για να διευκολύνει τουλάχιστον σε πρακτικό επίπεδο όλους όσους προσπαθούν καθημερινά να κάνουν τη δουλειά τους. Συνέχεια