6 Θέσεις Εργασίας στο Ε.Μ.Π.

ΕΜΠΟ ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα ισχύος στη ναυτιλία μέσω καινοτόμου διαχείρισης της ανάκτησης ενέργειας (σύντομος τίτλος ECOMARINE)» ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου με έξι άτομα.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν:

Έξι (6) Άτομα, Διπλωματούχοι Ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανικού, Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Ναυτικού Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανικού με Μεταπτυχιακό στη Ναυπηγική ή τη Ναυπηγική Τεχνολογία

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο (σύμφωνα με τον τίτλο της θέσης) [Βαθμός: Βαθμός πτυχίου x 4, μέγιστη βαθμολογία:40]
 • Γνώση χρήσης υποστηρικτικού λογισμικού εφαρμογών γραφείου (π.χ. MsOffice) [Βαθμός:30]
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας [Βαθμός:20]

Πρόσθετα Προσόντα:

 • Δημοσιεύσεις και Technical Reports σχετικά με θαλάσσιες μεταφορές, τη ναυπηγική και τη ναυπηγική τεχνολογία [Βαθμός:4]
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές, τη ναυπηγική και τη ναυπηγική μηχανολογία [Βαθμός:3]
 • Πρακτική άσκηση ή επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. σε ναυπηγείο, ναυτιλιακή εταιρεία) [Βαθμός:3]

Ο ενδιαφερόμενος(η) θα πρέπει να είναι Ερευνητές Γ΄ βαθμίδας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, οι ισοβαθμούντες θα κληθούν σε συνέντευξη.

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως τη λήξη του έργου (έως 3,33 ανθρωπομήνες). Η συνολική αμοιβή του ερευνητή που θα επιλεγεί θα είναι έως 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), όπως ακριβώς περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο και παρέχεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Η πρόταση θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

 • Έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών

Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 26-01-2015 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:

 • Η ένδειξη για το Έργο: «ECOMARINE – Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα ισχύος στη ναυτιλία μέσω καινοτόμου διαχείρισης της ανάκτησης ενέργειας», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθ. κ. Λυρίδη Δημήτριο
 • Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 58/12-01-2015
 • Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον Αν. Καθ. κ. Δ. ΛΥΡΙΔΗ, τηλ. +30-210-7721115, ώρες 9:00 – 17:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dsvlr@mail.ntua.gr.

Πηγή:

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s